Инсталиране на декинг система

Инсталиране

1 Подготвяне  на почвата
2 Легла с чакъл или баласт
3 Бетонен блок
4 Гумена подложка
5 Подложна конструкция
6 Задържаща лента
7 Закрепваща скоба
8 Подова дъска
9 Профил за свързване

Подложната конструкция  може да бъде изградена  върху бетонен блок или циментова основа, при условие че се спазват разстоянията от центъра на строителната греда, както е показано в инструкциите. Правейки това, имайте предвид, че строителните греди в началото, средата и края на подовата конструкция, както и страничните опорни точки на строителните греди трябва да бъдат закрепени към бетонните плочи.

В съответствие с конструктивните принципи за запазване на дървесината, препоръчваме винаги да се полага с наклон от поне 2% по посока на подовата дъска, за да се гарантира, че водата може да бъде насочена далеч от къщата. Спазването на тази препоръка предотвратява появата на петна от вода и замръзване, както и по-нататъшни щети по сградата.