Плътен ограден профил

Размери: 19x100x1250
19x100x1500
19x100x2000

Цвят: Тъмно кафяво, сиво

“П“ Профил

Размери: 30x40x2000
Цвят: Тъмно кафяво, сиво