Подложна конструкция и клипси


WPC Подложна конструкция
Размери: 30/50/3000


Алуминиева подложна конструкция
Размери: 50/39/4000


Алуминиева подложна конструкция
Размери: 24/36,4/4000


Монтажни клипси


WPC ABS пластмасови скоби (полимер) 6 мм
Начална клипса
Монтажни клипси 5 мм
Монтажни крайни клипси