Пейки

Профил за пейка-плътен
Размери: 100х22х3000 мм.
Цветове: Light brown, Beige, Grey
Профил за пейка-кух
Размери: 100х22х3000 мм.
Цветове: Light brown, Beige, Grey
Профил за пейка-плътен
Размери: 70х40х3000 мм.
Цветове: Light brown, Beige, Grey
Основа за пейка
Монтаж на пейка