CleanDeck

CleanDeck почистващ препарат

CleanDeck е нов и бързо действащ продукт, който е напълно биоразградим съгласно Регламент 648/2004 (ЕО). Добрите характеристики на CleanDeck правят почистването на материалите по-бързо, отколкото с други почистващи препарати. CleanDeck е безопасен за кожата.Използвате кофа с вода, гъба, кърпа за почистване или четка. Можете също така да използвате CleanDeck в пръскачки с високо налягане, машини за почистване, като почистващ  препарат  за килими и пулверизатори.

CleanDeck може да се използва върху: пластмасови подови настилки, ламиниран паркет, епоксидни настилки, плочки, прозорци и боядисани повърхности, двигатели, джанти и спирачки, лодки и материали за лодки. Против  замърсявания от масла и мазнини, бензин, смазочни материали, никотинови петна и безалкохолни напитки.

CleanDeck се разрежда с вода в съотношение между 1:10 и 1: 100. Силно замърсената повърхност или материал може да се почисти с разреждане 1: 5.

CleanDeck е екологично чист и безопасен продукт с изключителни резултати от тестовете.

Технически спецификации

CleanDeck попада в обхвата на европейските директиви.