Галерия

Баскетболно игрище. Германия
Сауна. Германия
Пейка, подиум и бар. Германия
Голяма кашпа. Декингът е в допир с пръстта. Германия